ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ไปรษณีย์ไทย Kerry DHL Fed Ex
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
สัญญา บำรุงภักดี ER567658212TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-04-19 00:00:00 042017000001
จ.อ. ไพรัช จันทา ER677056625TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-03-05 00:00:00 032017000001
จ.อ. ไพรัช จันทา ER677058635TH ER677058649TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-03-05 00:00:00 032017000003
วรางรัตน์ วรวงศ์สกุล ER677093314TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-03-01 00:00:00 022017000004
ปทิตตา เศาระบุตร ER676994630TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-02-18 00:00:00 022017000003
ปานเทพ ทวีโค ER567640185TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-02-09 00:00:00 022017000001
นาย อธิป อ่อนคลัง ER426848599TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-01-26 15:22:00 012017000004
นนทะวัฒน์ เลียงพิบูลย์ ER426848571TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-01-26 15:22:00 012017000003
สุเมธ EQ 957654680 TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-01-11 00:00:00 012017000002
สุเมธ วงศ์พิมพ์ EQ 957654645 TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-01-11 00:00:00 012017000002
ชื่อลูกค้า : สัญญา บำรุงภักดี
Tracking number : ER567658212TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-04-19 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042017000001
ชื่อลูกค้า : จ.อ. ไพรัช จันทา
Tracking number : ER677056625TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-03-05 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032017000001
ชื่อลูกค้า : จ.อ. ไพรัช จันทา
Tracking number : ER677058635TH ER677058649TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-03-05 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032017000003
ชื่อลูกค้า : วรางรัตน์ วรวงศ์สกุล
Tracking number : ER677093314TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-03-01 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022017000004
ชื่อลูกค้า : ปทิตตา เศาระบุตร
Tracking number : ER676994630TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-02-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022017000003
ชื่อลูกค้า : ปานเทพ ทวีโค
Tracking number : ER567640185TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-02-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022017000001
ชื่อลูกค้า : นาย อธิป อ่อนคลัง
Tracking number : ER426848599TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-01-26 15:22:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012017000004
ชื่อลูกค้า : นนทะวัฒน์ เลียงพิบูลย์
Tracking number : ER426848571TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-01-26 15:22:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012017000003
ชื่อลูกค้า : สุเมธ
Tracking number : EQ 957654680 TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-01-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012017000002
ชื่อลูกค้า : สุเมธ วงศ์พิมพ์
Tracking number : EQ 957654645 TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-01-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012017000002

หมวดหมู่สินค้า

Powered by MakeWebEasy.com